Cadrele didactice din IPLT ,,Ștefan cel Mare" din or. Drochia la data de 16.08.2023 au participat la un atelier de instruire cu subiectul ,,Fenomenul de bullying. Măsuri de protecție împotriva bullying- ului". Activitatea a fost organizată de Asociația obștească AO Prodocs, în cadrul proiectului ,,Incluziunea socio- școlară a copiilor din Centrele de Plasament:de la vulnerabilitate, la incluziune", perioada 2023- 2025.

 

Pedagogii au acumulat experiență și suport profesional în diversificarea metodelor și practicilor de educație incluzivă în lucrul cu copiii.