Activitatea de consiliere psihologică 2022-2023

 

Acțiuni/ Activități

Scopul

Beneficiari

Tehnici și metode de intervenție

Termen de realizare

Notă

Învățământul primar

 

Consilierea individuală şi în grup a elevilor

 

 

 

 

 • Prevenirea/ diminuarea inadaptării în procesul educațional
 • Depășirea eșecului școlar, a problemelor de copmportament, etc

 

Elevi ,cl I-IV

Interviul, conversația, tehnici psihologice

 

Consultații

 Luni

13.00-15.00

 

Învățământul gimnazial

 

Consilierea individuală şi în grup a elevilor

 

 • Prevenirea/ diminuarea inadaptării în procesul educațional
 • Depășirea eșecului școlar, a problemelor de copmportament, etc

 

Elevi ,cl V-IX

Interviul, conversația, tehnici psihologice

 

Consultații

Marți

14.00-15.30

 

Învățământul liceal

 

Consilierea individuală şi în grup a elevilor

 

 • Prevenirea și diminuarea abandonului, inadptării în procesul educațional;
 • Depășirea eșecului școlar, a problemelor de comportament;
 • Oferirea de suport la elaborarea traseului educațional privind ghidarea în carieră, etc

 

Elevi ,cl X-XII

Interviul, conversația, tehnici psihologice

 

Consultații

Miercuri

14.00-15.30

 

Activități cu părinții și cadrele didactice

 

Ședințe de consiliere psihologică cu părinții/reprezentanții legali ai copilului

 

 • Prevenirea şi diminuărea dificultăților de învățare, relaționare, comportament, dezvoltareaabilităţilor parentale, optimizarea relațiilor părinte-copil etc.;

 

Părinți

Interviul, conversația, tehnici psihologice

 

Consultații

Vineri

14.00-15.30

 

 

Ședințe de consiliere cu cadrele didactice şi cadrele de conducere

 

 • Stabilirea dificultăților/problemelor specifice vârstei, grupei/clasei de copii, particularităților individuale de dezvoltare a copilului, identificării cauzelor acestora şi implicarea în

soluționarea lor etc.

 •  

 

Cadrele didactice

Interviul, conversația, tehnici psihologice

 

Consultații

La solicitare

 

Ședințe de consiliere psihologică cu părinții/reprezentanții legali ai copilului

 • în scopul

prevenirii şi diminuării dificultăților de învățare, relaționare, comportament, dezvoltarea

abilităţilor parentale, optimizarea relațiilor părinte-copil etc.;

Părinții

Consultații

La solicitare

 

Organizarea activităţilor de consiliere a familiilor care cresc și educă copii cu CES

 

 • Dezvoltarea abilităților parentale
 • Consilierea psihopedagogică elevului şi familiei acestuia în vederea accederii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic; informarea privind ofertele educaţionale disponibile în învăţământul profesional tehnic; explorarea educaţională şi ocupaţională; decizia cu privire la carieră şi promovarea personală; cunoaşterea realităţilor economice şi sociale, precum şi a riscurilor şi avantajelor profesionale

-Informarea elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali referitor la serviciile de ghidare în carieră (ANOFM; Centrele de ghidare în carieră), la nivel de raion/municipiu, care oferă un spectru divers de activităţi: informare cu privire la ocupaţii/profesii/meserii, posibilităţile de instruire şi de căutare a unui loc de muncă, testarea abilităţilor, intermedierea muncii, suport în marketing personal, surse de informare despre angajare şi alte drepturi ale persoanelor cu dizabilităţi

 

Părinți

Interviul, conversația, tehnici psiholog

La solicitare

 

Activități de consilierea elevilor,  a elevilor cu CES și/sau grupul de risc

 

 • Prevenirea/ diminuarea inadaptării în procesul educațional
 • Orientarea profesională

-Realizarea activităţii de consiliere psihologică individuală și/sau de grup cu elevii orientate spre înțelegerea propriei persoane și a pieții muncii, corelarea propriilor interese și talente cu solicitările asociate diferitor oportunități ocupaționale, adaptarea la condiţiile reale de viaţă, formarea sferei valorico-motivaţionale, depăşirea situaţiilor de criză şi menţinerea echilibrului emoţional, care sunt importante în alegerea profesiei; concretizarea şi reorientarea alegerii personale a profesiei în concordanţă cu potenţialul, interesele, abilităţile şi aptitudinile elevului

 

Elevi cu CES/

grupa de risc

Interviul, conversația,

Consultații

Conform planului

Conform recomand

SAP

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare a acestei paginii: 2022-10-18, 08:25

Autentificare
Mi-am uitat parola
Caută
Calendar
Iulie
2024
LMaMiJVSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Idei & Propuneri
Vă rugăm să așteptați.