Eroare la mesaj.
Autentificare
Mi-am uitat parola
Caută

ACTIVITATEA DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

1

Consilierea individuală şi în grup a elevilor pentru: prvenirea/ diminuarea abandonului şcolar, soluţionarea unor probleme personale sau de grup, depăşirea situaţiilor conflictuale, automodelarea personalităţii, creşterea eficienţei personale, stabilirea unor relaţii interpersonale optime, cunoaştere şi autocunoaştere, optimizarea comunicării, etc.       

2

Consilierea individuală şi de grup a părinţilor (la solicitare) privind funcţia educativă a familiei, rolul familiei, rolul familiei în formarea personalităţii copilului, dificultăţilor în relaţia părinte-copil, managementul conflictului şi dezvoltarea personală

3

Consilierea individuală a cadrelor didactie: discuţii cu diriginţii în vederea stabilirii problemelor specifice fiecărei clase şi identificarea cazurilor problemă; elaborarea şi comunicarea unor materiale informative la temele: managementul clasei, tulburarea de atenţie şi hiperactivitate, tulburările de învăţare; participarea la orele de consiliere la solicitarea diriginţilor, a cadrelor didactice, a părinţilor, a elevilor; implicarea în soluţionarea unor situaţii conflictuale elev-profesor-părinte; cunoaşterea elevilor; prevenirea şi combaterea eşecului şi dezadaptării şcolare; managementul stresului

4

Consultații individuale și în grup cu privire la rezultatele testărilor și alegerea profilului la treapta de liceu

5

Organizarea activităţilor de consiliere a familiilor care cresc și educă copii cu CES.

Ultima actualizare a acestei paginii: 2016-09-16, 15:13

Vă rugăm să așteptați.