"Cheița succesului" a devenit simbolul procesului de incluziune școlară. La data de 15 noiembrie, în baza parteneriatului eficient: elevi –profesori –psiholog, elevii clasei a V-a B au participat la starturi vesele, punând accent pe colaborare, spirit de echipă și egalitate. Profesorii de educație fizică  Igor Demian și Tomac Dumitru  împreună cu psihologul Melniciuc Galina au reliefat importanța activității de sensibilizare.  

       Dna Melniciuc Galina, psiholog și profesoară de educație pentru societate a evidențiat că educaţia incluzivă este adeseori asociată cu elevi care au dizabilităţi sau care au „nevoi educaţionale speciale”.  De fapt, incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor copiilor şi tinerilor, conform conceptului „şcolii pentru toţi”.

       Participarea şcolară înseamnă învăţarea alături de ceilalţi copii şi colaborarea cu ei, prin împărtăşirea experienţelor de învăţare. Ea presupune implicarea activă în învăţare şi dreptul la opinie în ceea ce priveşte modul în care educaţia este trăită de către fiecare copil. Mai mult, participarea înseamnă recunoaşterea, acceptarea şi valorizarea ca personalitate.

 

♥️Fiecare copil merită să fie fericit!