Nr

Activități/ acțiuni proiectate

Termen de realizare

Forma de realizare

Responsabili

Resurse

Indicator de performanță

Notă

1

1.Constituirea Consiliului Elevilor.

2. Alegerea președintelui, vicepreședintelui, secretarului CE, responsabililor de comisii.

3.Discutarea și întocmirea planului de activitate al Consiliului Elevilor.

4.Reactualizarea Regulamentului de constituire și funcționare a CE.

5.Reactualizarea Procedurii de organizare instituțională și de intervenție în cazurile de ANET și a Politicii de Protecție a Copilului în IP LT ,,Ștefan cel Mare”.

6.Familiarizarea cu documentele de politici în domeniul învățământului extrașcolar.

7. Referitor la organizarea și desfășurarea sărbătorii ,,Ziua Elevului”.

Septembrie

Ședință

Filip Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii CE

Umane- elevii

 

Materiale- regulamente, acte reglatorii

Desfășurarea corectă a alegerilor.

 

 

 

Prezența planului/ regulamentului bine structurate.

 

 

Membrii CE informați despre actele reglatorii/ regulamente.

 

 

 

 

100%  elevi implicați în organizarea și desfășurarea Zilei Elevului. Scenariul sărbătorii/ foto postate pe site-ul instituției.

 

2

1.Dezvoltarea personală prin activități de voluntariat.

2.TFU- pericol pentru securitatea personală.

3.Siguranța online a copilului.

4.Sprijin școlar colegilor.

Octombrie

Ședință

Președintele CE

Melniciuc Galina

Țurcanu Vera

Umane- elevi; cadre didactice; angajați

Materiale- PPT, pliante

Fotografii plasate pe site-ul liceului.

Discutarea/ comentarea impactului TFU asupra securității personale.

Elevii claselor a I-XII participanți la activitățile planificate.

Pregătirea temelor pentru acasă.

 

3

1.Participarea democratică prin procesul de proiectare, predare, învățare și evaluare în cadrul lecțiilor.

2.Cum să fac față situațiilor de bullying.

3.Mass-media și educația de gen.

4.Cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii Tineretului, Săptămânii PRO-sănătate, Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului și a Zilei Mondiale a Drepturilor Omului.

Noiembrie

Ședință

Președintele CE

 

Filip Elena

Melniciuc Galina

Colesnic Emilia

Profi de EPS

Umane- elevi; cadre didactice

 

Materiale- recomandări/ sfaturi

Consultanță/ schimb de opinii și viziuni.

 

Materiale justificative.

 

100% elevi implicați în derularea activităților planificate/ informarea despre desfășurarea lor la ședința CA.

 

4

1.Bunăstarea copilului- un drept fundamental al copilului.

2.Importanța sănătății pentru viață.

3.Mini-proiectul ,,Drepturile copiilor: dreptul la libertatea de exprimare”.

4. Cu privire la organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă.

Decembrie

 

 

 

Ședință

Filip Elena

 

Melniciuc Galina

Președintele CE

Membrii CE

Umane-elevi; cadre didactice

 

Materiale- PPT/ flyere

Prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului.

Elaborarea regimului elevului.

Realizarea mini-proiectului/ prezentarea la ședința CA.

Actanții educaționali implicați în desfășurarea matineelor.

 

5

1.Responsabilitatea personală în managementul conflictelor.

2.Luarea deciziilor privind acțiunile de protecție  cu referire la situațiile de risc.

3. Referitor la organizarea și desfășurarea întâlnirii absolvenților ,,Anii de școală”.

Ianuarie

Ședință

Prof de EPS

 

 

 

 

Diriginții cl.XII

 

Umane-elevi; cadre didactice;

 

Materiale- viniete/ fotografii

Diseminarea informației în colectivele de elevi.

Materiale justificative.

 

Postări pe pagina Facebook/ site-ul liceului.

 

6

1.Rolul familiei în formarea identității de gen.

2.Comportamentul tolerant și non-discriminatoriu între elevi.

3.Cu privire la organizarea și desfășurarea activității extrașcolare ,,Cântă inima de Dragobete”.

 

Februarie

Ședință

Filip Elena

 

 

 

Președintele CE

Membrii CE

Umane- elevi; cadre didactice

 

Materiale- regulament/ fișe

Identificarea consecințelor pozitive/ negative pentru copil/ familie.

Stabilitrea relațiilor constructive.

 

Elaborarea scenariului/ publicarea articolului în presa periodică.

 

7

1.Cercetarea în rândul elevilor pentru a consulta opinia lor referitor la procesul educațional la orele opționale.

2.Bariere în calea învățării și participării.

3.Personalitatea și profesia.

Martie

Ședință

Filip Elena

 

 

Președintele CE

Umane- elevi; cadre didactice

Materiale

- chestionar/ testul trăsăturilor de personalitate.

Realizarea sondajului de opinie în rândul elevilor.

 

Identificarea barierelor și  soluționarea lor.

Realizarea testului trăsăturilor de personalitate.

 

8

1.Dezvoltarea incluzivă- schimbare bazată pe valori incluzive.

2.Cultivarea inteligenței emoționale la copii.

3.Referitor la organizarea și desfășurarea Săptămânii ,,Siguranța Rutieră”.

 

Aprilie

Ședință

Gore Aliona

 

Melniciuc Galina

Membrii CE

Umane- elevi; cadre didactice

 

Materiale- plan de activități

Corelarea propriilor acțiuni cu propriile valori.

Materiale justificative.

 

Elevii cl.I-IX implicați în derularea activităților planificate.

 

9

1.Alegerea/ înscrierea la activitățile educaționale de dezvoltare a trans- și interdisciplinare prin intermediul disciplinelor opționale pentru anul viitor de studii.

2.Concursul ,,Absolventul anului”(ciclul liceal).

3.Raportul anual de activitate al CE.

 

Mai

Ședință

Filip Elena

 

 

 

 

 

Președintele CE

Membrii CE

Umane-elevi

Materiale- diplome/ liste

Financiare- câte 200 lei/ per elev din Asociația părinților

Colectarea listelor cu semnături referitor la disciplina opțională solicitată în colaborare cu administrația liceului.

Identificarea candidaturii pentru obținerea nominației ,,Absolventul anului”.

Realizarea și prezentarea raportului anual.

 

Ultima actualizare a acestei paginii: 2022-09-25, 05:15

Autentificare
Mi-am uitat parola
Caută
Calendar
Aprilie
2024
LMaMiJVSD
1
2
3
Noutăți postate pe 3 Aprilie 2024

1. ,,Lumea prietenilor noștri înaripați”

4
5
6
7
8
9
Noutăți postate pe 9 Aprilie 2024

1. De Ziua Mondială a Sănătății

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Idei & Propuneri
Vă rugăm să așteptați.