Educaţia incluzivă - este adeseori asociată cu elevi care au dizabilităţi sau care au „nevoi educaţionale speciale”. 

De fapt, incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor copiilor şi tinerilor, conform conceptului „şcolii pentru toţi”.

    În cadrul Săptămânii Incluzive cu genericul: „O singură școală pentru toată lumea" cadru didactic de sprijin Gore Aliona a pus accent pe acțiunile de sensibilizare pentru elevi. Astfel în perioada 28 noiembrie- 2 decembrie, în IPLT „Ștefan cel Mare” conform planului,  elevii s-au implcat, de la mic la mare în diverse activități.