"Ştiinţa noastră este suma gândurilor şi experienţelor a nenumărate minţi"

 

           *În cadrul decadei Comisiei metodice ,,Matematică și Științe" au fost evaluate proiectele STEM/STEAM cu genericul ,,Casa mea de vis" realizate de elevii claselor liceale cu profil umanist: XI ,,A", XII ,,A", XII,,B". Mentorii îndrumători: Buimestru Daniela- prof.matematică, Țurcanu Vera-prof.informatică, Bejenari Pavel-prof.fizică, Parasca Stela -prof.biologie, Znagovan Aurelia-prof.chimie,  au ghidat activitatea pe parcursul lunii februarie și au încurajat fiecare grup de elevi.

 

     Competențele formate în cadrul acestor proiecte îi vor ajuta la:
-ghidarea în carieră;

- design grafic;
-dezvoltarea competențelor digitale; 
-gîndirea critică;

- aplicații practice utilizând diverse platforme/programe de realizare a proiectelor STEM/ STEAM
-rezolvarea problemelor ecologice etc.