Balul Bobocilor 2023

      Și iar e toamnă, plină de roade și de boboci isteți și veseli. Azi, în incinta liceului cele 3 clase de a X-a, au fost botezate drept adevărați liceeni prin Balul Bobocilor, organizat cu dibăcie de către clasa a XI-a "B" ghidați de diriginta Țurcan Vera.

      Le dorim ani de liceu plini de entusiasm, creativitate, cunoștințe, aventuri frumoase și credem că în timpul celor 3 ani de liceu, vor dobândi multe abilități și vor dezvolta competențe necesare pe tot parcursul vieții.

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:   este organizarea Balului Bobocilor sub formă de concurs școlar în vederea formării competenţelor specifice domeniilor extraşcolare şi definirea talentelor, aptitudinilor de tip artisti a elevilor ai IPLT Ștefan cel Mare prin:

  • dezvoltarea capacităţii de colaborare;
  • dezvoltarea de abilităţi personale;
  • dezvoltarea de abilităţi sociale;
  • implicarea în activităţi de timp liber cu caracter artistic;

  

  OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII:  

  1. Valorificarea potenţialului artistic, estetic, psihic şi fizic pentru sprijinirea dezvoltării armonioase a personalităţii individuale şi pentru definirea spiritului de echipă ;
  2. Îmbunătăţirea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale.