Marți, 15 octombrie 2019, s-a desfăşurat concursul compoziţiilor  din legume şi fructe « Armonii autumnale»

Au participat clasele a 5- 12

Criterii de apreciere

1 Respectarea tematicii.

2 Prezentarea sub un aspect creativ.

3 Folosirea varietăţilor de soiuri de fructe şi legume.

4 Prezenţa ingeniozităţii în:

a) formă;

b) culoare;

c) oformare.

5 Repartizarea asimetrică a compoziţiei.

6 Folosirea altor componente:

a) pietre, iarbă, ramuri, flori.

7 Originalitatea în exprimarea tematicii.

8 Imaginea integrală a compoziţiei.

9.Mesajul ce însoţeşte compoziţia (scurt, clar, cuprinzător, poetic,

ingenios).

Rezultatele concursului compoziţiilor  din legume şi fructe « Armonii autumnale»

                                          CICLUL GIMNAZIAL

Locul I – cl.8,,B”; cl.6,,B”

Locul II – cl.5,,A”; cl.5,,B”; cl.9,,A”

Locul III –cl.7,,A”;

                                            CICLUL LICEAL

Premiul mare- cl.10,,A”

Locul I – cl.10,,B”; cl.11,,B”

Locul II – cl.11,,A”; cl.12,,A”, cl.12,,B”