Campania ,,Vreau să devin Pedagog”

În instituția noastră a demarat campania ,,Vreau să devin Pedagog” cu scopul: mobilizarea opiniei publice în vederea îmbunătățirii imaginii cadrului didactic, promovarea bunelor practici educaționale și motivarea tinerilor pentru cariera pedagogică. Corpul profesoral a întocmit un plan de acțiuni pentru promovarea campaniei anunțate ce include diverse activități/ acțiuni: ședințe

 de părinți în clasele a IX/XII; elaborarea pliantelor; discuții în cadrul managementului clasei ,,Profilul profesorului de calitate. Profilul elevului de succes”; concurs de eseuri, spectacol muzical; masă rotundă ,,A fi Pedagog...e o artă”ș.a. În realizarea activităților planificate sunt implicați cadrele didactice, părinții și viitorii absolvenți ai cl.IX/ XII.