Salubrizarea terenului adiacent instituției de

învățământ

Acesta este conținutul acțiunii din planul de activități ai Lunarului Ecologic. Astfel la 24 aprilie toți actanții educaționali: cadrele didactice, personalul nedidactic și elevii s-au implicat în salubrizarea teritoriului adiacent instituției

prin: curățirea gazoanelor; evacuarea gunoiului de pe strada Eternitate, văruitul tulpinilor copacilor din curtea liceului; măturatul trotuarelor și plantarea copacilor. Această acțiune de voluntariat a fost susținută de un grup de părinți și bunei.