În cadrul Proiectului: Incluziunea socio - școlară a copiilor din familii

vulnerabile în sistemul educațional, Melniciuc Galina, psiholog, în calitate de

moderator, a desfășurat activități educaționale și de sensibilizare în parteneriat cu

Centrul Căldura Casei or. Drochia și PRODOCS CCAF. În perioada de 22-25

aprilie elevii claselor: a III-a A, a V-a B, a VI-a B, a VII-a B au beneficiat de

activitatea „Promovarea voluntariaului”. Scopul: cunoaşterea beneficiilor

activităţilor de voluntariat atât asupra beneficiarilor cât şi asupra voluntarilor. Pe

parcursul activității propuse au fost realizate obiectivele propuse. Elevii s-au inclus

activ și creativ în activități, deoarece subiectul discutat a fost captivant pentru ei.

Elaborând posterul în grup în care au demonstrat beneficiile pentru comunitate ale

acțiunilor de voluntariat, elevii au conștientizat importanța relaționării tolerante și

de susținere reciprocă.

Activitățile au contribuit la crearea unui climat psihologic favorabil în clasă și

acceptarea tutoror elevilor în grup. În special evidențiem dezvoltarea relațiilor

pozitive și prietenoase, toleranța și respectul reciproc.