referitor la desfășurarea

Săptămânii Internaționale a Educației Financiare

în IP Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare”

25.31 martie 2019

Obiectivele Săptămânii Internaționale a Educației Financiare: Formarea

comportamentului și culturii financiare la elevi; Promovarea educației

financiare în vederea formării unui cadru adecvat punerii bazelor unei culturi

financiare la elevi au fost realizate prin organizarea următoarelor acțiuni:

- Organizarea vizitelor la băncile comerciale din localitate (cl.5-12), diriginții;

- Discuții în cadrul managementului clasei ,,Importanța banilor în viața omului/

Cum gestionez banii de buzunar” (cl.1-12), diriginții;

- Expoziție ,,Cea mai creativă și originală pușculiță” (cl.2-9), liderii claselor,

prof. de ed.tehnologică.

În desfășurarea acestor acțiuni au fost implicați elevii claselor I-XII,

diriginții de clasă, profesorii de educație civică și educație tehnologică, cât și

părinții elevilor- specialiști/ angajați la unele bănci comerciale din orașul

Drochia.

02 aprilie 2019

A realizat: Filip Elena, director adjunct pentru educație, gradul doi

managerial.