Comemorarea celor 27 de ani de la începutul acțiunilor

de luptă pentru apărarea integrității și independenței

RM

Acest eveniment de importanță majoră s-a desfășurat în

instituția noastră prin organizarea și desfășurarea competițiilor

sportive amicale ghidate de profesorii de educație fizică Demian Igor

și Eni Cornel.

Obiectivele competițiilor sportive amicale:

 Evaluarea calităților motrice: forță, rezistență, dibăcie;

 Formarea continuă la elevi a spiritului de echipă în cadrul

activităților motrice;

 Educarea calităților civice: prietenie, rivalitate corectă.

Juriul a fost constituit din elevii clasei a XII ,,A”: Furtună Cristina,

Andriucă Victoria, Guței Madina, Gasnaș Carolina și Mereniuc

Alexandru.

Invitații la acest eveniment au fost cei mai buni sportivi și

sportive din gimnaziul Nicoreni, dirijați de profesorul de educație

fizică Dolganiuc Valeriu. Toți participanții la competiție au

demonstrat un joc de categorie profesionistă, fapt ce a stabilit că

fortificarea sănătății tinerilor este unul din obiectivele majore ale

procesului educațional.