Întâlnire amicală sportivă Sportiul este viață- spune un arhicunoscut proverb. Atât maturii, cât și copiii au nevoie de a practica sportul și exercițiile fixice. Astfel profesorii de educație fizică Demian Igor și Eni Cornel au desfășurat starturi vesele pentru elevii claselor a IX din liceul nostru și gimnaziul ,,Victor Coțofană” s.Chetrosu. Această competiție sportivă a inclus probe atractive și interesante de concurs care le-a cultivat elevilor spiritul de echipă și au contribuit la dezvoltarea armonioasă din punct de vedere moral, intelectual, fizic și spiritual. Sportivii Liceului Teoretic ,,Ștefan cel Mare” și gimnaziului ,,Victor Coțofană” s.Chetrosu au demonstrat un joc de categorie bună, fapt ce a stabilit în sufletele lor, siguranță, că fortificarea sănătății adolescenților este unul din obiectivele majore ale instruirii, deoarece numai într-un corp sănătos se dezvoltă și o minte sănătoasă.