Securitatea elevilor este subiectul principal ce este abordat în cadrul IP Liceul Teoretic Ștefan cel Mare. În data de 11 mai a avut loc simularea unui incediu în liceu și exersarea practică a comportamentului elevilor și cadrelor didactice în caz exepțional. Elevii au avut o atitudine serioasă, iar cadrele didactice au acordat atenție evacuării elevilor conform planului de evacuare, păstrând calmul și operativitate. Asistenta medicală a acordat asistență madicală elevului intoxicat cu fum, iar psihologul școlar a preântâmpinat situațiile de isterie și stres acut.