În data de 19 februarie în incinta IP Liceului Teoretic Ștefan cel Mare a avut loc seminar raional cu profesorii de literatură universală pentru treapta de liceu profil umanistic. Subiectul ședinței: reglementarea managementului temelor pentru acasă la literatura universală, continuitate firească în asigurarea utilizării creatoare a acchizițiilor dobândite în cadrul lecțiilor.Conform agendei seminarul a cuprins ora publică în clasa a XI cu tema: La paradisul femeilor de E. Zola. Caracterizarea personajului, promovată de profesoar Tizu Daniela, grad diadctic doi și ora publică în clasa a XII cu subiectul: Evaluarea sumativă a proiectelor de grup la tema timpului în literatura sec. al XX-lea, timpul eului. Aceasta a fost promovată de  către profesoara Railean Diana, grad didactic doi. Au fost precedate de un salut al elevilor liceului și inițierea cu cartea de  vizită, prezentată de managerul instituției. dna Capcelea Svetlana. A urmat atelierul de lucru cu tema tehnici de procesare a textului literar și nonliterar, promovat de Reșetnic Silvia, specialist superior DÎTS Drochia.