a II-a Activitate

Lectura oferă multiple oportunități de dezvoltare a cunoștințelor. Cartea este un

nesecat izvor de înțelepciune, fapt demonstrat de elevii ce frecventează Cenaclul

literar „Flacăra inspirației” în parteneriat cu biblioteca liceului.