S-a desfășurat activitatea chiar în ajunul Zilei de 8 Martie, venind să slăvească Femeia și măreția primăverii. Au pregătit-o, de altfel, cu multă dragoste și străduință elevii clasei a IV-a ,,B” ghidați de diriginta Prisăcaru Veronica care au demonstrat afecțiune și comportament responsabil față de persoana iubită - Mama. Elevii s-au implicat activ și efectiv în recitarea de poezii, în interpretarea cântecelor și dansurilor. Prin cuvintele lor de recunoștință copiii au ajuns la concluzia că sentimentele pentru Femeie, pentru Mamă nu cunosc o limită de vârstă. Lacrimi și zâmbete, aplauze și mesaje de dragoste s-au împletit într-o cunună. Această activitate extracurriculară a valorificat atât potențialul elevilor, cât și potențialul profesional al dirigintei.